Salgs-og leveringsbetingelser for FischerDevices

Nedenstående salgs-og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, udvalg, salg, service og leveringer fra FischerDevices, også selv om ordregiveren foreskriver andre betingelser i sin ordre. Afvigelser er kun gældende ved skriftlig aftale.

Priser:
Anførte priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er excl. moms. Priserne er de på faktureringsdatoen gældende, undtagen hvor fast tidsbegrænset tilbud eller ordrebekræftelse er afgivet.

Levering:
Leverancer i Danmark (excl. Færøerne og Grønland) leveres frit (franco) ved ordrestørrelse på mindst kr. 1.000,-excl. moms. Ved mindre leverancer beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 60,-excl. moms. Specielt hjemtagne varer –”Skaffevarer” Varer, som ikke indgår i FischerDevices’ normale sortiment, men hjemtages specielt iflg. ordre, leveres ikke i udvalg og tages ikke retur.

Reklamationer:
Ved skader eller mangler skal køberen reklamere FischerDevices straks ved modtagelsen.Transportskader:Såfremt der opstår manko eller skade på varen eller dennes emballering under transporten, skal modtageren straks ved påtegning af fragtbrevet eller følgesedlen anmelde dette til transportøren og samtidig informere FischerDevices herom.

Returnering:
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale, inden 30 dage fra fakturadato. Returvarer skal være ledsaget af følgeseddel eller faktura, der refererer til den indgående aftale. Returvarer skal fremsendes for købers regning. Kreditering vil kun finde sted, såfremt varen er ubrugt og ubeskadiget samt i original og ubeskadiget emballage. I tilfælde af at varer efter speciel aftale tages retur senere end 30 dage fra fakturadato, vil kreditnotaen automatisk blive reduceret med 25%. Efter 60 dage fra fakturadato tages ingen varer retur. Sterile varer og specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Såfremt FischerDevices har fejlleveret eller leveret defekte varer, afholder FischerDevices forsendelsesomkostningerne.

Betaling:
Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt i kontrakt eller anden aftale. Efter forfaldsdato tilskrives rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Garanti:
Garanti ydes efter gældende lovgivning.

Efteråret 2022 - FischerDevices